English (United Kingdom)   Dutch-Netherlands
Welkom PDF Afdrukken E-mail

Amroges biedt op vertrouwelijke basis management-consulting diensten aan bedrijven en organisaties welke actief zijn op de internationale markten voor olie(producten), energie en gezondheidszorg.

Specialisatie betreft de strategische ontwikkeling van lokale en buitenlandse markten waarbij de nadruk ligt op het leggen van nieuwe lange termijn bedrijfsrelaties. Daarnaast vervult Amroges een adviserende en bemiddelende rol bij investeringsbeslissingen op bestuursniveau.

Amroges maakt gebruik van innovatieve informatiesystemen waaronder een uitgebreide databank in eigen beheer. Systemen en databank vormen een digitaal resultaat van ruim 15 jaar ervaring in het strategisch management van internationaal opererende bedrijven. Aan onze cliënten wordt begeleid toegang verleend tot betrouwbare marktinformatie. Deze informatie moet hen in staat stellen zoekprocessen in te korten en als zodanig ontwikkelingsprojecten op efficiënte wijze en binnen de gestelde budgetten te realiseren.

Samenvattend verbindt Amroges zich op vertrouwelijke basis aan het behalen van de door haar cliënten gestelde zakelijke doelen en biedt hen practische lange termijn oplossingen voor de complexe uidagingen in een zich sterk ontwikkelende markt.

 
© 2008 - Amroges B.V.